Parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Wyrach

Dziś obchodzimy:

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci - Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jest ściśle związane z kultem Matki Boskiej Bolesnej. Do rozkwitu tego kultu przyczynił się w XIII w. Zakon Serwitów. Stowarzyszenie w obecnej formie zostało zatwierdzone prze papieża Piusa X w 1908r. w Tinchebray we Francji. W 2004r. siedziba stowarzyszenia została przeniesiona z Tinchebray do La Chapelle Montiligeon gdzie w sanktuarium Matki Bożej znajduje się światowe centrum modlitwy za zmarłych. W Polsce od 1987r. opiekunami stowarzyszenia są misjonarze Świętej Rodziny z siedzibą w Górce Klasztornej. Głównymi patronami dobrej śmierci jest Matka Boża od Siedmiu Boleści i św. Józef. Członkowie Apostolstwa kierują się zasadą że:

„ Dobrze żyć - to wiele
Dobrze umrzeć to wszystko”

Cele stowarzyszenia wyjednywane przez modlitwę i ofiarę:

  • Dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej
  • Dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia
  • Dla wszystkich- dobrą i świętą śmierć

W Polsce od 1999 odprawiana jest codziennie msza św. Za żyjących i zmarłych członków apostolstwa. Dużym wsparciem duchowym jest nieustanna modlitwa wstawiennicza w której modlimy się za konających, chorych, za grzeszników.

W Wyrach w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa duszpasterstwo istnieje już 20 lat. W wspólnocie Wyrskiej jest 180 członków Apostolstwa. Pieczę kapłańską pełni ks. Prałat Edward Poloczek, pomagają mu Zelatorki p. Skutela i p. Prasoł które utrzymują stały kontakt z dyrektorem stowarzyszenia. Nabożeństwa modlitewne odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca.

4.01.2014 odbyły się uroczyste obchody 20-lecia istnienia Apostolstwa Dobrej Śmierci na które przybył dyrektor ksiądz J. Antoni Żebrowski głosząc nam słowo Boże. Po uroczystościach kościelnych odbyło się spotkanie kolędowe, dzielenie opłatkiem, poczęstunek i wspomnienia.