Parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Wyrach

Dziś obchodzimy:

Skrót Historii

  • Wyry należały do parafii św. Wojciecha w Mikołowie. 
  • W 1919 utworzono w Wyrach kurację. Parafia erygowana została 1 VIII 1925. W 1922 rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła według projektu architekta Sliwki z Zabrza. 
  • Wykonawcą był Jan Wilk z Bytomia. Budowę ukończono w 1927. 
  • Wnętrze projektował artysta rzeźbiarz Konarzewski z Istebnej. 
  • Kościół poświęcił 27 VI 1927 dziekan dekanatu mikołowskiego ks. prałat Jan Kapica z Tychów.