Parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Wyrach

Dziś obchodzimy:

Kronika parafialna

Kronika Parafialna - Początki

Początki miejscowości Wyry sięgają XIII wieku. Pierwsza udokumentowana informacja, która między innymi wymienia wieś Wyry pochodzi z 1287 roku.
W dniu 23 marca 1287 roku Książę Opolski i Pan Raciborza Mieszko własną pieczęcią potwierdza uposażenie dla nowego kościoła parafialnego św. Wojciecha w Mikołowie. W dokumencie tym stwierdza się, że szlachcic Borko z Łazisk pod Mikołowem przekazuje jako uposażenie dla kościoła św. Wojciecha w Mikołowie obszerne pole położone we wsi Łaziska, ciągnące się aż do granic wsi Wyry. Z opracowań historycznych wynika, że w Wyrach istniało już wówczas kilka gospodarstw osadzonych na prawie niemieckim. Liczba mieszkańców Wyr z tego okresu nie jest znana.
Z późniejszych zapisów wynika, że w Wyrach, aż do końca XIX wieku istniało kilkanaście gospodarstw siodłowych.. Dopiero w wyniku rozwoju przemysłu na tym terenie także w Wyrach w drugiej połowie XIX wieku wystąpił znaczny przyrost liczby mieszkańców. W 1783 roku było w Wyrach 305 mieszkańców, w 1890 roku 1644 mieszkańców, a w 1905 roku już 1825 mieszkańców.
Przez cały okres istnienia, aż do początków XX wieku Wyry wraz z innymi okolicznymi miejscowościami należały do parafii św. Wojciecha w Mikołowie. Z zapisów historycznych wynika, że w 1845 święcenia kapłańskie otrzymał Ks. Jan Słomka z Wyr – urodzony 2 marca 1821 roku, który następnie był proboszczem w Warcie na Dolnym Śląsku, gdzie zmarł w 1883 roku.
Od dnia 1 marca 1905 roku proboszczem parafii św. Wojciecha w Mikołowie został Ks. Paweł Dworski, który życzliwie pomagał mieszkańcom wsi Wyry w ich staraniach o utworzenie samodzielnej, własnej parafii.
Starania te podjęto w 1907 roku, ale do wybuchu I wojny światowej nie udało się uzyskać zgody władz kościelnych na utworzenie w Wyrach samodzielnej parafii.