Parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Wyrach

Dziś obchodzimy:

Duszpasterze

Ks. Proboszcz Henryk Skorupa ur. 6.01.1967 roku w Rudzie Śląskiej, święcenia prezbiteratu przyjął od ks. abp. Damiana Zimonia 14.05.1994 r w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, mgr lic. teologii, od 2015 roku proboszcz naszej parafii.


Ks. Poloczek Edward
Ur. 19.09.1941 Pawłów,
05.06.1966 w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie, dr teologii, kapelan Jego Świątobliwości, ojciec duchowny Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, ojciec duchowny kapłanów archidiecezji katowickiej.
Członek:
  • Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej,
  • Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej,
  • Rady Naukowej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Katowicach.
Od lipca 2003 – rezydent w Wyrach.


Ks. Piotr Stoll
Urodzony: 19.09.1977 w Tychach. Święcenia przyjął w roku 2010. Od 2010 roku w Wyrach.