Parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Wyrach

Dziś obchodzimy:

Duszpasterze

Ks. Proboszcz Henryk Skorupa ur. 6.01.1967 roku w Rudzie Śląskiej, święcenia prezbiteratu przyjął od ks. abp. Damiana Zimonia 14.05.1994 r w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, mgr lic. teologii, od 2015 roku proboszcz naszej parafii.


Ks. Poloczek Edward
Ur. 19.09.1941 Pawłów,
05.06.1966 w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie, dr teologii, kapelan Jego Świątobliwości, ojciec duchowny Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, ojciec duchowny kapłanów archidiecezji katowickiej.
Członek:
  • Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej,
  • Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej,
  • Rady Naukowej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Katowicach.
Od lipca 2003 – rezydent w Wyrach.


Ks. dr Kazimierz Musioł

Kazimierz Musioł urodził się 1 marca 1986 r. w Rudzie Śląskiej. Pochodzi z Parafii Matki Bożej Różańcowej w Halembie. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej, podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej. W latach 2005-2011 odbywał formację w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, gdzie w maju 2011 roku otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk ks. abp. Damiana Zimonia.

Po święceniach został skierowany jako wikariusz do Parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Po trzech latach został wikariuszem w Parafii św. Stanisława BM w Żorach, gdzie po dwóch latach został rezydentem.

W 2016 roku został skierowany na studia doktoranckie z Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W grudniu 2019 roku został skierowany jako rezydent do Parafii św. Brata Alberta w Rybniku – Kamieniu.

W 2020 roku rozpoczął 4 letni kurs psychoterapii systemowej par i rodzin w Krakowskim Ośrodku Psychoterapii Systemowej.

W marcu 2022 r. na podstawie dysertacji Duszpasterskie towarzyszenie małżeństwom z problemem niepłodności. Studium z duszpasterstwa rodzin. uzyskał stopień naukowy doktora.

Od sierpnia 2022 roku jest rezydentem w Parafii NSPJ w Wyrach oraz v-ce dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Jest również psychoterapeutą par i rodzin w Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej w Rybniku.